Artiklar

Reflektion om den strategiska CIO-rollen

Inom IT-området finns mycket stridigheter runt vilken roll och vilket ansvar en CIO bör ha. Denna artikel är ett försök att belysa frågeställningen med hjälp av teorier från Elliott Jaques tankar runt Requisite Organizations. (PDF)

Att odla en medveten organisation

Hur kan man skapa en medveten organisation? En artikel om poängen strategisk konversation med scenarier och affärsidéer som verktyg. (PDF)

Att designa den framtida organisationen

Ett glömt perspektiv för många VD:ar är att en organisation måste designas. (PDF)

Presentationer

Frukostmöte 27 maj 2004 på IT-universitetet

Den 27 maj hade Fluidminds Göteborgsavdelning ett frukostmöte om omvärldsanalys och hur man bör tänka på strategisk nivå. Du kan ladda ner bilderna här.

Bokkapitel och böcker

Bokens framsida

Utmaningar för Morgondagens Tjänsteutveckling (ref till bok)

Jag deltog under 2001-2003 i forskningsprojektet Morgondagens Tjänster som drivits av Enspiro (f d MTC). Deltagare i projektet har varit ett antal tjänsteutvecklande företag och forskare från fem universitet. Resultatet har blivit en bok (120 s) som kan beställas genom från Enspiro genom att klicka på boken. Kapitlet jag skrev heter Utmaningar för Morgondagens Tjänsteutveckling.

Akademiska artiklar

Joint Interdisciplinary Research Programs: the Next Generation

Björk, S. and M. Börjesson (1998). Joint Interdisciplinary Research Programs: the Next Generation. IRIS 21, Saeby Søbad, Denmark, Department of Computer Science, Aalborg University

Scenarios for multidisciplinary design purposes: Experiences earned

Bergqvist J, Björk S, Börjesson M, Ljungstrand P. Scenarios for multidisciplinary design purposes: Experiences earned. Proceedings 22nd IRIS Conference (Information Systems Research Seminar In Scandinavia) , University of Jyvaskyla Press, 1999

Academia, Industry and Consulting firms in Collaboration, An value-based analysis of different institutions

Börjesson, M., Bruce, I., Forsberg, K. (2000) Academia, Industry and Consulting firms in Collaboration, An value-based analysis of different institutionsProceedings 23rd IRIS Conference (Information Systems Research Seminar In Scandinavia), Laboratorium for Interaction Technology, University of Uddevalla Trollhättan