מסחר / מייקל פיליפס  

תוכן העניינים

מבוא

כמעט כולנו חיים בעולם של מסחר. גל מסחר קל נישא כבר לפני אלפי שנים. הגל התגבר במהירות במאה השנים האחרונות והיום  חיינו שקועים בגל מסחר שכמוהו כצונמי.

בימינו, המילים מסחר ועולם מודרני כמעט נרדפות זו לזו. האחד לא יכול להתקיים בלי האחר. גל הצונמי המסחרי הוא שיצר את העולם המודרני.  

המושג מסחר, כפי שמופיע בספר זה, רחב יותר מהמילה "עסק". משמעותו של מסחר רחבה יותר שכן הוא כולל סחר חליפין.סחר חליפין הוא מסחר אך לא עסק. עסקים יכולים להצליח או להיכשל. מסחר אפשר רק לדכא.

במאה שעברה, ממשלות קומוניסטיות פרקו עסקים וניסו לחסל את המסחר, אך הקומוניזם מעולם לא הצליח לקברו כליל. כשביקרתי במוסקבה ב-1981, המסחר שעמד על מזכרות, מטבע זר ומין שגשג כמעט בכול סמטה. אפשר לחסל עסקים אך לא מסחר.

מסחר הוא מערכת ייחודית העומדת בסתירה לצבא, לאמנויות, לממשלה, לעולם האינטלקטואלי ולדת. לכל אחד מהתחומים ממשלה, השכלה ודת -  הלך מחשבה שונה מזה של המסחר.

חיילים כחלק מהצבא,  נבדלים בהשקפת עולמם מאלה העוסקים במסחר.

אנשי מסחר וחשיבה מסחרית שונים.

 

פרק 1: מסחר אדיש למוסר  

רבים רואים במסחר חלק ממערכת המוסר המקובלת שלנו. הם סבורים שאנשים טובים זוכים לתגמול בדמות כסף והצלחה. השקפה מוסרית כעין זו גורמת לבלבול בהבנת מהותו של המסחר.

מסחר אדיש לסדר המוסרי המקובל שלנו.  מוצרים לא מוסריים עושים דרכם בלהט רב באמצעות מסחר: סמים, הברחות, עבדים וכו'. הסחר בעצם מספק סחורות בלתי חוקיות לכול קונה ומעשיר אנשים חסרי מוסר.

על מנת להבין ולהעריך את אדישותו המוסרית של המסחר דרושים לנו כלים שכליים. בפרק זה נשווה מסחר למערכות אחרות האדישות למוסר כגון טכנולוגיה ומדע.  

 

פרק 2: ערכים מסחריים חדשים

המסחר משגשג בנוכחותם של ערכים חברתיים מסוימים: שונות, פתיחות, שלטון המוכשרים, שווקים,  זיקה טכנולוגית וביזור. נוכחותם של ערכים אלה מקדמת מסחר ואילו היעדרם מעכב אותו.

 

פרק 3: מוחות מסחריים

החיים בעולם מסחרי מעודדים חשיבה מסחרית אצל כל אחד מאתנו. אחדים ממאפייני החשיבה המסחרית הם: כימות של כמעט כל דבר, פוטנציאל בלתי מוגבל לרדיפת בצע, ציניות, חוסר עניין, התגברות האירוניה בהתייחסותנו, סיגול תפישה ניהולית, העצמת גחמות והתעמקות אנוכית לערכי חיים חשובים, והופעתן של התנהגויות מסחריות כלל עולמיות.

בחשיבתנו המסחרית אנו מעריכים ומצפים לעולם של הפתעה מתמדת ונעשים חסינים בפני פלא.

 

פרק 4: מסחר ומדינה

כוחו של המסחר, בכול  מדינה, תלוי בממשלה. למסחר דרושה ממשלה שאינה חלשה מכדי להגן על חוזים פרטיים, בכללם זכויות רכוש של אזרחים, ואינה חזקה עד כדי דריסת חוזים אלה בכל עת שתרצה. הממשל בארה"ב מיטיבה עם המסחר; ממשלת קובה לוקה בכך בחסר.

מועיל היה לדעת איך ממשלה יכולה לעודד מסחר ע"י התאמת חוקים, מסים וגופים ממשלתיים  לצורך יצירת תמהיל מדויק שאינו חלש  או חזק מדי.

לרוע המזל, היום, בתחילת המאה ה-21, רחוקים אנו מלדעת מהו התמהיל הנכון של מדיניות ממשלה שתעודד מסחר.